sPdJ094QSWF7IGyZ5F0et4nALXg CDO Extreme: AKO MISMO!

Followers

Thursday, May 14, 2009

AKO MISMO!

I signed up for AKO MISMO!

TANONG(QUESTION): ANO ANG KAYA MONG GAWIN PARA SA PAGBABAGO?

SAGOT KO(ANSWER): ANG PAGTUTURO AT PAGIGING BLOGISTA...SYEMPRE, ANG PAGTATAAS NG BANDILA NG KABABAIHAN...
(EMPOWER WOMEN UNTIL THE VIOLENCE STOPS!!! )

Click HERE to register!WHAT CAN YOU DO FOR YOUR COUNTRY?

No comments: